USeries.co

หน้าแรก » USA-Series ซีรี่ย์ฝรั่ง » Macgyver » MacGyver 2016 ซับไทย Ep.1-21(จบ)

MacGyver 2016 ซับไทย Ep.1-21(จบ)

หมวดหมู่ : Macgyver 18 เมษายน 2560

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง MacGyver 2016 ซับไทย

5

แม็คกายเวอร์ ซีรี่ส์ฮิตจากปี 1985 ได้ถูกนำมารีบู๊ตโดยผู้กำกับ The Conjuring , Fast 7 มาควบคุมการสร้างซีรี่ส์ชุดนี้ จุดเด่นของซีรี่ส์คือความสามารถพิเศษของ แม็คกายเวอร์ ที่นำสิ่งของรอบตัวมาประยุกต์เป็นอุปกรณ์ประหลาด และช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์คับขันได้เสมอ และมีดพับสวิตซ์ ซึ่งก็กลายเป็นเอกลักษณ์ให้กับซีรี่ส์เรื่องนี้ สำหรับภาครีบู๊ตนี้ได้ ลูคัส ทิลล์ มารับบบท แองกัส แมคกายเวอร์ ลูคัส ทิลล์เคยผ่านตาเรามาแล้วใน X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past ติดตาม Macgyver 2016 Cr.iamkob

ดูแบบ HD 720-1080

MacGyver 2016 Ep.1-1 / Ep.1-1 / Ep.1-1 / Ep.1-1
MacGyver 2016 Ep.1-2 / Ep.1-2 / Ep.1-2 / Ep.1-2
MacGyver 2016 Ep.1-3 / Ep.1-3 / Ep.1-3 / Ep.1-3

MacGyver 2016 Ep.2-1 / Ep.2-1 / Ep.2-1 / Ep.2-1
MacGyver 2016 Ep.2-2 / Ep.2-2 / Ep.2-2 / Ep.2-2
MacGyver 2016 Ep.2-3 / Ep.2-3 / Ep.2-3 / Ep.2-3

MacGyver 2016 Ep.3-1 / Ep.3-1 / Ep.3-1 / Ep.3-1
MacGyver 2016 Ep.3-2 / Ep.3-2 / Ep.3-2 / Ep.3-2
MacGyver 2016 Ep.3-3 / Ep.3-3 / Ep.3-3 / Ep.3-3

MacGyver 2016 Ep.4-1 / Ep.4-1 / Ep.4-1 / Ep.4-1
MacGyver 2016 Ep.4-2 / Ep.4-2 / Ep.4-2 / Ep.4-2
MacGyver 2016 Ep.4-3 / Ep.4-3 / Ep.4-3 / Ep.4-3

MacGyver 2016 Ep.5-1 / Ep.5-1 / Ep.5-1 / Ep.5-1
MacGyver 2016 Ep.5-2 / Ep.5-2 / Ep.5-2 / Ep.5-2
MacGyver 2016 Ep.5-3 / Ep.5-3 / Ep.5-3 / Ep.5-3

MacGyver 2016 Ep.6-1 / Ep.6-1 / Ep.6-1 / Ep.6-1
MacGyver 2016 Ep.6-2 / Ep.6-2 / Ep.6-2 / Ep.6-2
MacGyver 2016 Ep.6-3 / Ep.6-3 / Ep.6-3 / Ep.6-3

MacGyver 2016 Ep.7-1 / Ep.7-1 / Ep.7-1 / Ep.7-1
MacGyver 2016 Ep.7-2 / Ep.7-2 / Ep.7-2 / Ep.7-2
MacGyver 2016 Ep.7-3 / Ep.7-3 / Ep.7-3 / Ep.7-3

MacGyver 2016 Ep.8-1 / Ep.8-1 / Ep.8-1 / Ep.8-1
MacGyver 2016 Ep.8-2 / Ep.8-2 / Ep.8-2 / Ep.8-2
MacGyver 2016 Ep.8-3 / Ep.8-3 / Ep.8-3 / Ep.8-3

MacGyver 2016 Ep.9-1 / Ep.9-1 / Ep.9-1 / Ep.9-1
MacGyver 2016 Ep.9-2 / Ep.9-2 / Ep.9-2 / Ep.9-2
MacGyver 2016 Ep.9-3 / Ep.9-3 / Ep.9-3 / Ep.9-3

MacGyver 2016 Ep.10-1 / Ep.10-1 / Ep.10-1 / Ep.10-1
MacGyver 2016 Ep.10-2 / Ep.10-2 / Ep.10-2 / Ep.10-2
MacGyver 2016 Ep.10-3 / Ep.10-3 / Ep.10-3 / Ep.10-3

MacGyver 2016 Ep.11-1 / Ep.11-1 / Ep.11-1 / Ep.11-1
MacGyver 2016 Ep.11-2 / Ep.11-2 / Ep.11-2 / Ep.11-2
MacGyver 2016 Ep.11-3 / Ep.11-3 / Ep.11-3 / Ep.11-3

MacGyver 2016 Ep.12-1 / Ep.12-1 / Ep.12-1 / Ep.12-1
MacGyver 2016 Ep.12-2 / Ep.12-2 / Ep.12-2 / Ep.12-2
MacGyver 2016 Ep.12-3 / Ep.12-3 / Ep.12-3 / Ep.12-3

MacGyver 2016 Ep.13-1 / Ep.13-1 / Ep.13-1 / Ep.13-1
MacGyver 2016 Ep.13-2 / Ep.13-2 / Ep.13-2 / Ep.13-2
MacGyver 2016 Ep.13-3 / Ep.13-3 / Ep.13-3 / Ep.13-3

MacGyver 2016 Ep.14-1 / Ep.14-1 / Ep.14-1 / Ep.14-1
MacGyver 2016 Ep.14-2 / Ep.14-2 / Ep.14-2 / Ep.14-2
MacGyver 2016 Ep.14-3 / Ep.14-3 / Ep.14-3 / Ep.14-3

MacGyver 2016 Ep.15 / สำรองEp.15Ep.15Ep.15

MacGyver 2016 Ep.16 / สำรองEp.16Ep.16

MacGyver 2016 Ep.17 / สำรองEp.17 / Ep.17

MacGyver 2016 Ep.18 / สำรองEp.18 / Ep.18

MacGyver 2016 Ep.19 / สำรองEp.19 / Ep.19

MacGyver 2016 Ep.20 / สำรองEp.20 / Ep.20

MacGyver 2016 Ep.21 / สำรองEp.21 / Ep.21

(จบ)

……………………………………………………………………………………………………………………

ดูแบบ 360p เหมาะกับการดูผ่านมือถือ

MacGyver 2016 Ep-16 /สำรองEp-16Ep-16

MacGyver 2016 Ep-17 /สำรองEp-17 / Ep-17

MacGyver 2016 Ep-18 /สำรองEp-18 / Ep-18

MacGyver 2016 Ep-19 /สำรองEp-19 / Ep-19

MacGyver 2016 Ep-20 / สำรองEp-20 / Ep-20

MacGyver 2016 Ep-21 / สำรองEp-21 / Ep-21

   แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook