USeries.co

หน้าแรก » USA-Series ซีรี่ย์ฝรั่ง » Scorpion » Scorpion Season3 ซับไทย Ep.1-16

Scorpion Season3 ซับไทย Ep.1-16

หมวดหมู่ : Scorpion, USA-Series ซีรี่ย์ฝรั่ง 21 กุมภาพันธ์ 2560

ดูซีรี่ย์ฝรั่ง Scorpion Season3 ซับไทย

10

ดัดแปลงจากเรื่องจริงของ Walter O’Brien เด็กหนุ่มอัจฉริยะที่ถูกเกณฑ์จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้ไปช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของโลก โดยมีเครือข่ายเด็กอัจฉริยะอีกหลายคนคอยให้ความช่วยเหลือ และเพื่อเป็นด่านสุดท้ายในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามในยุคสมัยใหม่

ดูแบบ HD 720-1080

Scorpion SS3 Ep.1-Ep.2-1 / Ep.1-Ep.2-1 / Ep.1-Ep.2-1
Scorpion SS3 Ep.1-Ep.2-2 / Ep.1-Ep.2-2 / Ep.1-Ep.2-2
Scorpion SS3 Ep.1-Ep.2-3 / Ep.1-Ep.2-3 / Ep.1-Ep.2-3

Scorpion SS3 Ep.3-1 / Ep.3-1 / Ep.3-1 / Ep.3-1
Scorpion SS3 Ep.3-2 / Ep.3-2 / Ep.3-2 / Ep.3-2
Scorpion SS3 Ep.3-3 / Ep.3-3 / Ep.3-3 / Ep.3-3

Scorpion SS3 Ep.4-1 / Ep.4-1 / Ep.4-1 / Ep.4-1
Scorpion SS3 Ep.4-2 / Ep.4-2 / Ep.4-2 / Ep.4-2
Scorpion SS3 Ep.4-3 / Ep.4-3 / Ep.4-3 / Ep.4-3

Scorpion SS3 Ep.5-1 / Ep.5-1 / Ep.5-1 / Ep.5-1
Scorpion SS3 Ep.5-2 / Ep.5-2 / Ep.5-2 / Ep.5-2
Scorpion SS3 Ep.5-3 / Ep.5-3 / Ep.5-3 / Ep.5-3

Scorpion SS3 Ep.6-1 / Ep.6-1 / Ep.6-1 / Ep.6-1
Scorpion SS3 Ep.6-2 / Ep.6-2 / Ep.6-2 / Ep.6-2
Scorpion SS3 Ep.6-3 / Ep.6-3 / Ep.6-3 / Ep.6-3

Scorpion SS3 Ep.7-1 / Ep.7-1 / Ep.7-1 / Ep.7-1
Scorpion SS3 Ep.7-2 / Ep.7-2 / Ep.7-2 / Ep.7-2
Scorpion SS3 Ep.7-3 / Ep.7-3 / Ep.7-3 / Ep.7-3

Scorpion SS3 Ep.8-1 / Ep.8-1 / Ep.8-1 / Ep.8-1
Scorpion SS3 Ep.8-2 / Ep.8-2 / Ep.8-2 / Ep.8-2
Scorpion SS3 Ep.8-3 / Ep.8-3 / Ep.8-3 / Ep.8-3

Scorpion SS3 Ep.9-1 / Ep.9-1 / Ep.9-1 / Ep.9-1
Scorpion SS3 Ep.9-2 / Ep.9-2 / Ep.9-2 / Ep.9-2
Scorpion SS3 Ep.9-3 / Ep.9-3 / Ep.9-3 / Ep.9-3

Scorpion SS3 Ep.10-1 / Ep.10-1 / Ep.10-1 / Ep.10-1
Scorpion SS3 Ep.10-2 / Ep.10-2 / Ep.10-2 / Ep.10-2
Scorpion SS3 Ep.10-3 / Ep.10-3 / Ep.10-3 / Ep.10-3

Scorpion SS3 Ep.11-1 / Ep.11-1 / Ep.11-1 / Ep.11-1
Scorpion SS3 Ep.11-2 / Ep.11-2 / Ep.11-2 / Ep.11-2
Scorpion SS3 Ep.11-3 / Ep.11-3 / Ep.11-3 / Ep.11-3

Scorpion SS3 Ep.12-1 / Ep.12-1 / Ep.12-1 / Ep.12-1
Scorpion SS3 Ep.12-2 / Ep.12-2 / Ep.12-2 / Ep.12-2
Scorpion SS3 Ep.12-3 / Ep.12-3 / Ep.12-3 / Ep.12-3

Scorpion SS3 Ep.13-1 / Ep.13-1 / Ep.13-1 / Ep.13-1
Scorpion SS3 Ep.13-2 / Ep.13-2 / Ep.13-2 / Ep.13-2
Scorpion SS3 Ep.13-3 / Ep.13-3 / Ep.13-3 / Ep.13-3

Scorpion Season3 Ep.14 / สำรองEp.14Ep.14

Scorpion Season3 Ep.15 / สำรองEp.15Ep.15

Scorpion Season3 Ep.16 (สัปดาห์หน้า)

……………………………………………………………………………………………………………………
ดูแบบ 360p เหมาะกับการดูผ่านมือถือ

Scorpion Season3 Ep-14 / สำรองEp-14Ep-14

Scorpion Season3 Ep-15 / สำรองEp-15Ep-15

Scorpion Season3 Ep-16 (สัปดาห์หน้า)

   แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook